Základy projektového řízení

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení z pohledu světových standardů a metod. Posluchači budou seznámeni s vybranými technikami používanými při řízení projektů, budou schopni orientovat se v související terminologii a budou připraveni pro další prohlubovaní teoretických i praktických znalostí v oblasti projektového řízení.

 

Projektový management

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

Výuka předmětu Projektový management doplňuje balík znalostí studentů z oblasti managementu. Cílem tohoto předmětu je studenty seznámit s touto speciální oblastí řízení, jejíž znalost zajišťuje vysokou profesionalitu a která disponuje přísnými standardy a prováděcími směrnicemi, definujícími práci personálu, zúčastněném na projektovém řízení. Účelem je předat studentům znalosti a nejdůležitější praktické dovednosti pro úspěšné řízení projektů.

Absolventi mohou po úspěšném zvládnutí testu a obhájení projektu získat kromě zápočtu také Národní certifikát studenta dle Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.1. V případě dalšího zájmu se mohou nechat následně certifikovat na stupeň D dle IPMA. Všechna teoretická témata jsou doplněna procvičováním praktických příkladů nebo případových studií a tvorbou projektu.

 

Procesní řízení

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s plánováním a řízením činností nezbytných k dosažení vysoké úrovně výkonnosti procesů a identifikací příležitostí ke zlepšení kvality, provozní výkonnosti a trvalého uspokojování zákazníků. Výuka studijního předmětu Procesní řízení zahrnuje rovněž seznámení studentů s návrhy, řízením a kontrolou a zlepšováním klíčových procesů organizace.

 

Projektové financování

Garant předmětu: Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s nástroji, prostředky a zdroji potřebnými k financování projektů. Studenti budou chápat řízení projektu viděním očima investora a tokem financí. Předmět je zaměřen na poznání a pochopení financování projektů, které vyžaduje specifické přístupy a to jak z hlediska věřitelů (investoři, banky investiční fondy apod.), tak i z hlediska projektových manažerů.

 

Právo v řízení projektů

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s obecným přehledem a orientací v současném českém právním řádu, zejména s legislativními normami majícími úzký vztah k řízení projektů, jako je oblast pracovního, občanského a obchodního práva. Studenti se budou schopni orientovat ve vyhledávání a následné aplikaci právních norem v řízení projektů a v rozpoznávání protiprávního jednání.

 

Řízení portfolia

Garant předmětu: Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s řízením portfolia projektů. Studenti se seznámí se stanovováním priorit projektů v rámci organizace a optimalizací přínosů projektů a programů jako celku ke strategii organizace. Dále pochopí roli manažera portfolia jako koordinátora průběhu procesů, hodnotitele jednotlivých projektů, koordinátora výběru, sledování a kontroly jednotlivých projektů a programů, koordinátora změn v prioritách a procesech ukončování v projektech a programech. Dále budou ovládat rozdělování komplexních projektů na podprojekty.

 

Vůdcovství a etika

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s životně důležitou kompetencí manažera projektu, kterou je vůdcovství. Studenti se seznámí s metodami ovlivňování a motivování ostatních směrem k naplňování jejich potenciálu, s jehož pomocí dojde k dosažení cílů projektu. Vůdcovství znamená směřování a motivování ostatních v jejich roli nebo úloze tak, aby byly splněny cíle projektu. Dále je předmět zaměřen na seznámení studentů s důležitou rolí etiky, která zahrnuje morálně přijatelné chování každého jednotlivce. Studenti budou seznámeni se základními společenskými pravidly v oblasti společenského styku a se zásadami, ze kterých vyplývá, že manažer projektu musí vždy jednat podle přijatých zásad profesionálního chování.

 

Informační technologie pro řízení projektů

Garant předmětu: Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími SW produkty potřebnými k efektivnímu řízení projektů (od MS Project Manager po Primaveru). Studium předmětu zahrnuje mimo jiné koncepční, ekonomické, obchodní, organizační problematiku, včetně licenčních politik.

 

Dotační management pro fondy EU

Garant předmětu: Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vhodných dotačních možností a se způsobem získávání dotací. Naučí se vypracovávat potřebnou dokumentaci tak, aby byla požadovaná dokumentace pochopitelná a srozumitelná hodnotitelům projektů.


<< <  Říjen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Stále ještě máte šanci přihlásit se do kurzů projektového řízení!

Vyberte si z naší nabídky a neváhejte se přihlásit.

Nabídka kurzů:

  • Koučink v prostředí projektového managementu
  • Základy projektového řízení
  • Nejefektivnější techniky pro přípravu na certifikaci IPMA level D
  • Přípravný kurz na certifikaci projektového řízení IPMA level D
  • Přípravný kurz na certifikaci projektového řízení IPMA level C

Více informací o kurzech